วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

ข่าวรับสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ประกาศเรื่อง การรับสมัครพระภิกษุ – สามเณร และบุครคลทั่วไป เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
การเปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)
รูปบรรยากาศการออกแนะแนวให้บุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และกำลังเปิดหลักสูตรปริญญาโท ที่สนใจศึกษาต่อ
ประกาศผลสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา2565 ครั้งที่ 1
รูปการรับสมัครนิสิตใหม่ ครั้งที่1 ปีการศึกษา2565
กำหนดการ สอบข้อปรนัยและสัมภาษณ์
กำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
    • 1
    • 2