วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

การสอบธรรมสนามหลวงนักธรรม ปี2565