ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร เข้าถวายสักการะแด่หลวงพ่อพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

15 ก.พ. 2023
29