วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวณา ประจำเดือนสิงหาคม 2566