วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

วีดีโอบรรยากาศในงานโครงการพิธีไหว้ครูบูชาคุณบูรพาจารย์และปฐมนิเทศนิสิตใหม่

🙏 วันที่ 1-2 กรกฏาคม พ.ศ.2566 🙏

พิธีไหว้ครูบูชาคุณบูรพาจารย์และปฐมนิเทศนิสิตใหม่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร

ณ ศาลาธรรมจักรซันเดย์ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง

ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

https://fb.watch/mqIgcORP3Z/