วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญร่วมงานครบรอบวันสถาปนา 136 ปี มหาจุฬาฯ

กำหนดจัดงานวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มจร จ.พระนครศรีอยุธยา

📍แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวดังนี้

🌎🚩ส่วนกลาง ให้เข้าร่วมงานตามกำหนดการ และแจ้งให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน ในสังกัดของท่านเข้าร่วมงาน

(คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้อำนวยการหลักสูตรทุกหลักสูตรแจ้งให้นิสิตขั้นปีที่ 1 ทุกรูปหรือคนในส่วนงานหรือหลักสูตรของท่านเข้าร่วมงานโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน)

🌎🚩วิทยาเขต วิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

ให้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารทุกระดับเข้าร่วมงานทุกรูป/คน

👉 สามารถรับชมได้ผ่านทาง เฟสบุ๊คไลฟ์ mcu tv news,mcu tv live, mcu tv channel และเว็บ tv.mcu.ac.th

📍ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานเพื่อรับเกียรติบัตร(ผู้ร่วมงานOnsiteเท่านัันจึงจะได้รับเกียรติบัตร)

ลงทะเบียนได้ที่”136th Anniversary MCU” https://forms.gle/wGGfr7KHeGmAaKfJ8

ดูสถิติการลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่

https://lookerstudio.google.com/…/4520054b-ca89-402a