วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

การปฎิบัติธรรมตามรายวิชากรรมฐาน ณ วันที่07/08/65