วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

การปฎิบัติธรรมตามรายวิชากรรมฐาน ณ วันที่07/08/65