วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

ข่าวใหม่

ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร เข้าถวายสักการะแด่หลวงพ่อพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ประกาศ หยุดวันปีใหม่ วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร
การสอบธรรมสนามหลวงนักธรรม ปี2565
ตัวอย่างชุดครุย และชุดครุยคณาจารย์ มจรที่ต้องแต่งร่วมงานประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยล่าสุด
คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์กําแพงเพชร
กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
บรรยากาศตรวจการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตารางสอบข้อสอบกลาง
การปฎิบัติธรรมตามรายวิชากรรมฐาน ณ วันที่07/08/65
การเข้าค่ายปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตในวิชากรรมฐาน (05/08/65)