วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศ หยุดวันปีใหม่ วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร
ตัวอย่างชุดครุย และชุดครุยคณาจารย์ มจรที่ต้องแต่งร่วมงานประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยล่าสุด
คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์กําแพงเพชร
กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
บรรยากาศตรวจการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
ตารางสอบข้อสอบกลาง
พิธีไหว้ครูบูชาบุรพาจารย์
พิธีประสารทปริญญาบัตร ประจำปี 2564
กำหนดการรับปริญญาบัตรประจำปี 2564
ร่วมกิจกรรม “บวชป่า อนุรักษ์พื้นที่ปฎิบัติธรรม ณ วัดเขาตะล่อมฟาง อำเภอพรานกระต่าย”
    • 1
    • 2