วันอังคาร, 6 มิถุนายน 2566

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสู่ชุมชน นำโดย พระโกศล มณิรตนา, ดร. พระครูใบฎีกาสุทัศน์ ธมฺมปาโล และนิสิต ปี 3 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแบ่งปันน้ำใจจากวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ณ ชุมชนบ้านกระเหรี่ยงน้ำตก อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
บรรยากาศ การสรงน้ำพระขอขมาครูบาอาจารย์ ในวันสงกรานต์ ณ วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รูปบรรยากาศการออกแนะแนวให้บุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และกำลังเปิดหลักสูตรปริญญาโท ที่สนใจศึกษาต่อ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา
การสอบธรรมสนามหลวงนักธรรม ปี2565
กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
บรรยากาศตรวจการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
การปฎิบัติธรรมตามรายวิชากรรมฐาน ณ วันที่07/08/65
การเข้าค่ายปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตในวิชากรรมฐาน (05/08/65)
พิธีไหว้ครูบูชาบุรพาจารย์
    • 1
    • 2