วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการ/สัมมนา/ประชุม

การสอบธรรมสนามหลวงนักธรรม ปี2565
บรรยากาศตรวจการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
การปฎิบัติธรรมตามรายวิชากรรมฐาน ณ วันที่07/08/65
การเข้าค่ายปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตในวิชากรรมฐาน (05/08/65)
การตรวจความพร้อมในการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ครั้งที่ ๑
การประเมินทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี ครั้งที่๗
ประชุมกรจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร
โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา2564
ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ เพื่อวิเคราะห์ผลงานผลิตภัณฑ์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลนครชุม
    • 1
    • 2