วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

โครงการ/สัมมนา/ประชุม

กิจกรรมสู่ชุมชน นำโดย พระโกศล มณิรตนา, ดร. พระครูใบฎีกาสุทัศน์ ธมฺมปาโล และนิสิต ปี 3 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแบ่งปันน้ำใจจากวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร ณ ชุมชนบ้านกระเหรี่ยงน้ำตก อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
การสอบธรรมสนามหลวงนักธรรม ปี2565
บรรยากาศตรวจการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
การปฎิบัติธรรมตามรายวิชากรรมฐาน ณ วันที่07/08/65
การเข้าค่ายปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตในวิชากรรมฐาน (05/08/65)
การตรวจความพร้อมในการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ครั้งที่ ๑
การประเมินทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี ครั้งที่๗
ประชุมกรจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร
โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา2564
ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ เพื่อวิเคราะห์ผลงานผลิตภัณฑ์
    • 1
    • 2