วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566
sdsdsds

พิธีรับสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน พระเทพวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ===

15 ส.ค. 2023
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เป็น พระเทพวชิรเมธี ศรีปริยัติกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณ